W jaki sposób drukowanie 3D pomaga naukowcom oszacować szkody po trzęsieniu ziemi?

Grupa naukowców z: University of Chicago, Seoul National University oraz California Institute of Technology przeprowadziła serię eksperymentów sejsmicznych. Wykorzystali do tego celu wydrukowane wcześniej na drukarce 3D modele zbiornika sedymentacyjnego Los Angeles.

Wiadomo, że aby kontrolować porowatość modeli, naukowcy zmienili prędkość spiekania lasera i użyli drukarki proszkowej. Aby wywołać niewielkie trzęsienia ziemi, zastosowali światło laserowe o częstotliwości mierzonej w megahercach.

Zaletą wydrukowanych modeli jest to, że zapewniają 10 razy lepszą rozdzielczość przestrzenną niż modele cyfrowe przedstawiające ten sam krajobraz. Dlatego właśnie dzięki nim można uzyskać dokładniejsze prognozy.

Dzięki wielu eksperymentom naukowcy obalili wcześniejszy pogląd, że trzęsienia ziemi najbardziej nasilają się w basenach sedymentacyjnych. Czekamy na ich kolejne badania.